Cookies

Domov>Cookies

Súbory cookies nevyhnutné pre fungovanie webu.

Zapnuté

Ostatné cookies

Ostatné cookies sú cookies, ktoré slúžia najmä na zvýšenie užívateľského komfortu, ponúkanie reklamy na základe záujmov užívateľa a zostavovanie anonymných štatistík o používaní webovej stránky.

Každý má rád rôzne koláčiky („cookies“ ) a preto sme sa rozhodli predstaviť ti tie naše:

 

Súbory „cookies“

 

 1. Koho sa týkajú súbory cookies?

Vzhľadom k tomu, že technológia súborov „cookies“, ktorú webová stránka: vrabcenastreche  používa (alebo funkcia podobná súborom „cookies“), zhromažďuje informácie o každej osobe, ktorá navštívi internetový obchod www.houme.sk  ( ďalej len ako „Návštevník“) .

 1. Akú technológiu používame?

Internetový obchod využíva technológiu, ktorá ukladá a získava prístup k informáciám v počítači alebo inom zariadení pripojenom k sieti (najmä pomocou súborov „cookies“ alebo podobných funkcií), pre zabezpečenie maximálneho pohodlia pri používaní Internetového obchodu, a to aj pre štatistické účely a na prispôsobenie návštevníkovi reklamného obsahu prezentovaného na webovej stránke: www.houme.sk. Počas návštevy Internetového obchodu, môžu byť automaticky zhromažďované údaje o aktivite Návštevníka na Internete. Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ môže používať riešenie obdobné funkciami ako súbory „cookies“, tieto ustanovenia platia aj pre tieto technológie.

 1. Čo sú „cookies“?

Súbor cookie je malá textová informácia odoslaná serverom a uložená na strane zariadenia návštevníka (zvyčajne na pevnom disku počítača alebo na mobilnom zariadení). Uchováva informácie, ktoré môže internetový obchod potrebovať na prispôsobenie spôsobu, akým ho návštevník používa, a zhromažďovať štatistiky o internetovom obchode (napríklad o tom, ktoré webové stránky boli navštívené, o tom, ktoré položky boli stiahnuté) a údaje o názve domény poskytovateľa internetových služieb alebo krajine pôvodu návštevníka. Technológia, ktorá ukladá a získa prístup k identifikátoru návštevníka, umožňuje aplikácii pracovať off-line a uložiť predvoľby prihláseného návštevníka

 1. Zhromažďujú súbory „cookies“ vaše osobné údaje?

Keď návštevník používa internetový obchod, cookies sa používajú na identifikáciu jeho prehliadača alebo zariadenia – súbory cookies zhromažďujú všetky druhy informácií, ktoré spravidla nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu návštevníka). Niektoré informácie, v závislosti od ich obsahu a použitia, však môžu byť spojené s konkrétnou osobou – priraďovaním určitého správania určitému návštevníkovi, napríklad prepojením s údajmi poskytnutými pri registrácii účte v internetovom obchode – a môžu sa považovať za osobné údaje. V súvislosti s informáciami získanými súbormi cookies, ktoré môžu byť spojené s konkrétnou osobou, platia ustanovenia Zásad ochrany osobných údajov, najmä pokiaľ ide o práva dotknutej osoby. Informácie o údajoch zozbieraných prostredníctvom súborov cookies sú okrem iného k dispozícii v obsahu informačnej klauzuly umiestnenej na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste počas prvej návštevy internetového obchodu.

 1. Na akom právnom základe používame „cookies“?

Získanie a ukladanie informácií pomocou cookies je možné na základe súhlasu návštevníka. V pôvodným nastaveniu webového prehliadače alebo iného softvéru nainštalovaného v počítači alebo inom zariadení pripojenom do siete povoľujú, aby boli cookies umiestnené na takéto zariadenia v predvolenom nastavení a zhromažďovali tak informácie o návštevníkoch. V nastaveniach webového prehliadača alebo ako súčasť správy pravidiel ochrany osobných údajov na našich stránkach súhlas vyjadrený v súvislosti s používaním technológie cookies kedykoľvek zmenený alebo zrušený(ale niektoré časti obchodu nemusia fungovať správne). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním (podrobnejšie informácie o tom, ako odvolať súhlas, sú uvedené v nasledujúcich častiach). Základom spracovania takýchto získaných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa webovej stránky: www.houme.sk , ktorým je potreba poskytnúť najkvalitnejší obsah predložený na stránke: www.houme.sk tak, že sa prispôsobí preferenciám návštevníkov a marketingu produktov a služieb .

 1. Na čo používame „cookies“?

Používané súbory „cookies“ majú predovšetkým zjednodušiť Návštevníkovi využívanie internetového obchodu, napríklad tak, že si „zapamätá“ informácie a tieto nemusia byť opätovne uvádzané, rovnako tak slúži na prispôsobenie obsahu stránok, vrátane reklamy, preferenciám užívateľa. Používaním technológie súborov „cookies“ v Internetovom obchode sa môže zoznámiť s preferenciami Návštevníka – napríklad tým, že analyzuje, ako často navštevuje Internetový obchod. Analýza správania na Internete pomáha lepšie porozumieť návykom a očakávaniam návštevníkov a prispôsobiť sa ich potrebám a záujmom. Vďaka tejto technológii sú Návštevníkom prezentované reklamy, ktoré vyhovujú ich potrebám a záujmom (napríklad reklamu vyplývajúcu z nedávneho prezerania iba v kategórii „kozmetika“). Na základe súborov „cookies“ prevádzkovateľ používa aj technológiu, ktorá umožňuje osloviť návštevníkov, ktorí už predtým navštívili Internetový obchod v okamihu, keď navštevujú iné webové stránky.

 1. Môžete sa brániť použitiu informácií z „cookies“?

Návštevník môže nesúhlasiť s aktivitami vykonávanými za účelom vyššie uvedenými. Ak návštevník súhlasí s prezentáciou, vytváraním, priradením a realizáciou reklám, ponúk alebo akcií (zliav) prispôsobených jeho preferenciám, môže súhlas kedykoľvek odvolať – nemá to však vplyv na oprávnenosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

 1. Ako dlho budú uložené informácie zhromaždené „cookies“?

V závislosti predovšetkým od účelu a právneho dôvodu spracovania osobných údajov zhromaždených súborov „cookies“ môžu byť uchovávané po dobu uvedenú v bode 9. Prevádzkovateľ môže zmazať osobné údaje, ak nie sú používané pre marketingové účely po dobu 3 rokov, ibaže zákon ukladá povinnosť spracovávať osobné údaje dlhšie. Časť Osobných údajov môže byť uchovávaná dlhšie pre prípad eventuálnej sťažnosti Návštevníka voči prevádzkovateľovy , aby návštevník mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobe voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.V každom prípade je rozhodujúci dlhšia z týchto dôb uchovávania osobných údajov.

 1. „Cookies“ používané v internetovom obchode.
Druh Popis Čas vypršania platnosti
Nákupný košík identifikácia a párovanie obsahu nákupného košíka neprihlásených používateľov webových stránok 1 mesiac
Uloženie jazyka ukladanie informácie o predvolenom jazyku, v ktorom používateľ používa nástroje na správu služieb 1 rok
 1. Súbory „cookies“ tretej strany

Súbory „cookies“, ktoré používa prevádzkovateľ , sa primárne používajú na optimalizáciu služby Návštevníka počas používania Internetového obchodu. Prevádzkovateľ však spolupracuje s ďalšími spoločnosťami v rámci svojej marketingovej (reklamné) činnosti. Na účely tejto spolupráce prehliadač alebo iný softvér nainštalovaný na zariadení návštevníka tiež ukladá súbory „cookies“. Súbory „cookies“ odosielané týmito subjekty majú zabezpečiť, aby Návštevníci boli zoznamovaní iba s reklamami, ktoré spĺňajú ich individuálne záujmy a potreby. Pre návštevníkov je atraktívnejšie zobrazovanie prispôsobenej reklamy než reklamy, ktorá nesúvisí s ich potrebami. Bez týchto súborov by to nebolo možné, pretože spoločnosti spolupracujúce s prevádzkovateľom zasielajú Návštevníkom reklamný obsah. Ako súčasť marketingových aktivít používa prevádzkovateľ tieto subjekty, ktoré používajú súbory „cookies“  v Internetovom obchode:

Druh Popis Čas vypršania platnosti
Google Analytics získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky 24 mesiacov
Google Tag Manager získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky 24 mesiacov

Ďalšie informácie o súboroch „cookies“  týchto subjektov nájdete v ich pravidlách ochrany osobných údajov.

 1. Ako odstrániť/ zablokovať súbory „cookies“?

Zmeňte nastavenia prehliadača. Metóda odstránenia sa líši v závislosti od použitého webového prehliadača. Informácie o tom, ako odstrániť súbory „cookies“, by mali byť umiestnené na karte „Pomocník“ vybraného webového prehliadača. Odstránenie súborov „cookies“ nie je totožné s vymazaním osobných údajov získaných prostredníctvom súborov „cookies“. Napríklad v prehliadači:

– Internet Explorer môžu byť upravené súbory „cookies“ : Nástroje -> Možnosti siete Internet -> Ochrana osobných údajov;

– Mozilla Firefox: Nástroje -> Voľby -> Ochrana osobných údajov;

– Google Chrome: Nastavenia -> Zobraziť rozšírené nastavenia -> Ochrana osobných údajov -> Nastavenia obsahu -> Súbory „cookies“.

Cesty prístupu sa môžu líšia v závislosti od použitej verzie prehliadača.

v Bratislave 8.9.2019

Pre lepší online zážitok používame „cookies“. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, upravujeme reklamu a užívateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Viac o cookies